thumb-06 thumb-10 thumb-07 thumb-09 thumb-03 thumb-01 thumb-10 thumb-07
divider
Canon camera logo

Voor mij is fotografie:
- Met een open mind kijken naar mijn omgeving
- Me verwonderen over datgene wat ik zie en ervaar.
- Het plezier om dit vast te leggen, vast te houden, te delen
  en op elk gewenst moment nogmaals te beleven.

bullitTon Castermans