thumb-06 thumb-10 thumb-07 thumb-09 thumb-03 thumb-01 thumb-10 thumb-07
divider
Canon camera logo

–Mijn drive om te fotograferen–
Met een open mind kijken naar mijn omgeving.
Me verwonderen over datgene wat ik zie en ervaar.
Het plezier om dit vast te leggen, vast te houden, te delen
en op elk gewenst moment nogmaals te beleven.

bullitTon Castermans